About Us

รู้จักโตโยต้าดีเยี่ยม

โตโยต้าดีเยี่ยม มาตรฐานยิ่งกว่ามาตรฐาน. ( Expected Excellence Certified by Toyota Deeyiam Showroom ) โตโยต้า ดีเยี่ยม โชว์รูมรถยนต์โตโยต้า ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และมียอดขายมากที่สุด ตั้งอยู่ที่ 99 ถนนชยางกรู ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

วิสัยทัศน์ (Vision)

     เรามุ่งมั่นต้องการเป็นบริษัทที่ดีที่สุด อันดับ 1 ในทุกๆ ด้าน

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

     มองโลกในแง่ดี เคารพและยอมรับผู้อื่น ยิ้ม ไหว้ ทักทาย เต็มใจให้บริการ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

พันธกิจ (Mission)

 • เราต้องเป็น DEALER ทีดีทีสุดอันดับ 1 ของประเทศ ให้ได้
 • เรามุ่งมั่นเพื่อให้ได้รางวัล Persident’s Award ทุกปี
 • เรามุ่งมั่นเพื่อให้ได้ค่า CSI & SSMI 1,000 คะแนน หรือเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
 • ต้องทำค่า CS(B/P) ให้ได้ 1,000 คะแนน หรือเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ให้ได้
 • เราส่งเสริมให้พนักงานทุกคน มีบุคลิกภาพทีดี และมีเงินออม โดยปราศจากหนี้นอกระบบ
 • พวกเราพนักงานโตโยต้า ดีลักซ์ จะให้ความร่วมมือทุกกกิจกรรมที่ทาง TMT ขึ้น
 • เราจะให้บริการ ให้ลูกค้าประทับใจ แบบเหนือความคาดหวัง คือ หน้าทีของพนักงานทุกคน

โตโยต้าดีเยี่ยม มีเป้าหมาย ต้องการเป์นบริษัทที่ยอดเยี่ยมอันดับ 1 ในทุกๆ ด้าน

 • ต้องทําค่า CSI ให้ได้ 1,000 คะแนน หรือเป็นอันดับ 1 ของประเทศทุกปี (ทําได้แล้ว)
 • ต้องทําค่า SSMI ให้ได้ 1,000 คะแนน หรือเป็นอันดับ 1 ของประเทศทุกปี (ทําได้แล้ว)
 • ต้องทําค่า CS (B/P) ให้ได้ 1,000 คะแนน หรือเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศให้ได้ (จะต้องทําให้ได้)
 • ต้องมีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายสูงสุด เป็นอันดับ 1 ของประเทศ
 • เป็นโชว์รูมที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม ทันสมัยที่สุดของประเทศตลอดเวลา (ทําได้แล้ว)
 • เป็นบริษัทที่มีคนให้ความสนใจมาศึกษาดูงานมากที่สุดของประเทศ
 • ต้องการมีส่วนแบ่งการตลาดไม้น้อยกว่า 80% หรือเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
 • พนักงานทุกคนมีเงินออมมากที่สุดและเป็นเศรษฐีเงินล้าน
 • เป็นบริษัทที่ใส่ใจบุคลิกภาพของพนักงาน พัฒนาให้ดูดีอยู่เสมอ
 • ต้องพิชิตรางวัลอันดับ 1 ทุกรางวัลที่โตโยต้าจัดขึ้น
 • ต้องฝึกพนักงานและผู้บริหารระดับสูงให้เป็นผู้บริหารที่ดีต่อไปในอนาคต
 • ต้องได้รับรางวัล Best of the best รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมทุกปี
 • เป็นบริษัทที่มีการเพิ่มสาขาเร็วที่สุดอันดับ 1 ของประเทศ
 • เป็นบริษัทที่มีสวัสดิการที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของประเทศ
 • เป็นบริษัทที่ตัวแทนจําหน่ายโตโยต้าด้วยกันสนใจมาดูงาน
 • เป็นบริษัทที่มีผู้บริหารรถยนต์ต่างยี่ห้อมาเยี่ยมชมมากที่สุด
 • ฝึกให้พนักงาน และผู้บริหารมองโลกในแง่ดี มองวิกฤตให้เป็นโอกาส
 • เป็นตัวแทนจําหน่ายโตโยต้าที่ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย ด้านการบริการเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
 • ต้องทําให้พนักงานช่างทุกแผนกชนะเลิศการแข่งขันฝีมือที่โตโยต้าจัดแข่งขึ้น
 • จะต้องขายประกันภัย ปี 2 ให้ชนะโตโยต้าเมืองตรังให้ได้

โครงสร้างองค์กร

 • ฝ่ายขาย
 • ศูนย์บริการ
 • ศูนย์อะไหล่
 • ฝ่ายตัวถังและสี
 • ฝ่ายสนับสนุนงานขาย

เปรียบเทียบผลสํารวจ CSI 2008-2012


ค่าเฉลี่ย CSI ประจําปี 2010-2012 เป็นอันดับ 1 ของประเทศ


ค่าเฉลี่ย SSMI ประจําปี 2012 อันดับ 1 ของประเทศ


เปรียบเทียบยอดขายรวม (All Series)

จุดเด่นของโตโยต้าดีเยี่ยมอุบลราชธานี

 • มีโชว์รูมใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การดําเนินงานไม่ได้หวังธุรกิจอย่างเดียว ดูแลสังคม โดยมอบทุนการศึกษาให้องค์กรต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี
 • โชว์รูมเป็นงานสถาปัตยกรรมสมบูรณ์
 • มีมาตรฐานดีที่สุด
 • มีการออกแบบเอกลักษณ์ขององค์กร ทั้งในเรื่องคําขวัญ สี
 • ความสมบูรณ์แบบที่สัมผัสได้
 • สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
 • เน้นกลยุทธ์ สร้างความแตกต่างของการบริการการต้อนรับแบบมืออาชีพ
 • สร้างแรงบันดาลใจ
 • เน้น “ดีเยี่ยมในทุกๆ ด้านเหนือความคาดหวัง”
 • ทํางานเป็นทีม มีความก้าวหน้าในอาชีพ

เหตุผลที่ผู้ใช้บริการประทับใจของโตโยต้าดีเยี่ยมอุบลราชธานี

 • เน้นมาตรฐานมาเป็นอันดับ 1
 • ความทันสมัยของเทคโนโลยี
 • สถานที่สวยงาม ทันสมัย ประทับใจบริการ
 • บริการดีมาก
 • สถานที่สะดวก สบาย ทั้งช่องรับรถ ห้องบริการลูกค้า ห้องน้ําสะอาดทันสมัย
 • สถานที่ร่มรื่น เน้นเรื่อง Green

โครงการที่สําคัญของโตโยต้าดีเยี่ยมอุบลราชธานี

 • โครงการ Toyota Care ใส่ใจดูแลคุณ โดยการมีข้อมูลให้แก่ลูกค้า เช่น ข้อมูลมอบข้อเสนอที่เหมาะสมสําหรับท่าน, ข้อมูลก่อนการส่งมอบ, การดูแลหลังการขาย
 • โครงการ “ดีเยี่ยมแฟนพันธุ์แท้” โดยการมอบสิทธิพิเศษให้แก่ Broker ที่แนะนําให้คนอื่นมาซื้อรถยนต์จากโชว์รูม โดยมี Broker ประจําทุกหมู่บ้าน
 • โครงการเงินออมของพนักงาน พนักงานสามารถออกเงินกับริษัทโดยบริษัทจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี
 • โครงการ คุณคือ...ที่สุดของที่สุด ที่ชาวโตโยต้าดีเยี่ยมภูมิใจเป์นโครงการที่ยกย่องชมเชย บุคลากร เป์นสร้างขวัญและกําลังใจ