About Us

รู้จักโตโยต้าดีเยี่ยม

โตโยต้าดีเยี่ยม มาตรฐานยิ่งกว่ามาตรฐาน. ( Expected Excellence Certified by Toyota Deeyiam Showroom ) โตโยต้า ดีเยี่ยม โชว์รูมรถยนต์โตโยต้า ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และมียอดขายมากที่สุด ตั้งอยู่ที่ 99 ถนนชยางกรู ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

วิสัยทัศน์ (Vision)

     เรามุ่งมั่นต้องการเป็นบริษัทที่ดีที่สุด อันดับ 1 ในทุกๆ ด้าน

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

     มองโลกในแง่ดี เคารพและยอมรับผู้อื่น ยิ้ม ไหว้ ทักทาย เต็มใจให้บริการ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

พันธกิจ (Mission)

 • เราต้องเป็น DEALER ทีดีทีสุดอันดับ 1 ของประเทศ ให้ได้
 • เรามุ่งมั่นเพื่อให้ได้รางวัล Persident’s Award ทุกปี
 • เรามุ่งมั่นเพื่อให้ได้ค่า CSI & SSMI 1,000 คะแนน หรือเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
 • ต้องทำค่า CS(B/P) ให้ได้ 1,000 คะแนน หรือเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ให้ได้
 • เราส่งเสริมให้พนักงานทุกคน มีบุคลิกภาพทีดี และมีเงินออม โดยปราศจากหนี้นอกระบบ
 • พวกเราพนักงานโตโยต้า ดีลักซ์ จะให้ความร่วมมือทุกกกิจกรรมที่ทาง TMT ขึ้น
 • เราจะให้บริการ ให้ลูกค้าประทับใจ แบบเหนือความคาดหวัง คือ หน้าทีของพนักงานทุกคน

โตโยต้าดีเยี่ยม มีเป้าหมาย ต้องการเป์นบริษัทที่ยอดเยี่ยมอันดับ 1 ในทุกๆ ด้าน

 • ต้องทําค่า CSI ให้ได้ 1,000 คะแนน หรือเป็นอันดับ 1 ของประเทศทุกปี (ทําได้แล้ว)
 • ต้องทําค่า SSMI ให้ได้ 1,000 คะแนน หรือเป็นอันดับ 1 ของประเทศทุกปี (ทําได้แล้ว)
 • ต้องทําค่า CS (B/P) ให้ได้ 1,000 คะแนน หรือเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศให้ได้ (จะต้องทําให้ได้)
 • ต้องมีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายสูงสุด เป็นอันดับ 1 ของประเทศ
 • เป็นโชว์รูมที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม ทันสมัยที่สุดของประเทศตลอดเวลา (ทําได้แล้ว)
 • เป็นบริษัทที่มีคนให้ความสนใจมาศึกษาดูงานมากที่สุดของประเทศ
 • ต้องการมีส่วนแบ่งการตลาดไม้น้อยกว่า 80% หรือเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
 • พนักงานทุกคนมีเงินออมมากที่สุดและเป็นเศรษฐีเงินล้าน
 • เป็นบริษัทที่ใส่ใจบุคลิกภาพของพนักงาน พัฒนาให้ดูดีอยู่เสมอ
 • ต้องพิชิตรางวัลอันดับ 1 ทุกรางวัลที่โตโยต้าจัดขึ้น
 • ต้องฝึกพนักงานและผู้บริหารระดับสูงให้เป็นผู้บริหารที่ดีต่อไปในอนาคต
 • ต้องได้รับรางวัล Best of the best รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมทุกปี
 • เป็นบริษัทที่มีการเพิ่มสาขาเร็วที่สุดอันดับ 1 ของประเทศ
 • เป็นบริษัทที่มีสวัสดิการที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของประเทศ
 • เป็นบริษัทที่ตัวแทนจําหน่ายโตโยต้าด้วยกันสนใจมาดูงาน
 • เป็นบริษัทที่มีผู้บริหารรถยนต์ต่างยี่ห้อมาเยี่ยมชมมากที่สุด
 • ฝึกให้พนักงาน และผู้บริหารมองโลกในแง่ดี มองวิกฤตให้เป็นโอกาส
 • เป็นตัวแทนจําหน่ายโตโยต้าที่ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย ด้านการบริการเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
 • ต้องทําให้พนักงานช่างทุกแผนกชนะเลิศการแข่งขันฝีมือที่โตโยต้าจัดแข่งขึ้น
 • จะต้องขายประกันภัย ปี 2 ให้ชนะโตโยต้าเมืองตรังให้ได้

โครงสร้างองค์กร

 • ฝ่ายขาย
 • ศูนย์บริการ
 • ศูนย์อะไหล่
 • ฝ่ายตัวถังและสี
 • ฝ่ายสนับสนุนงานขาย

เปรียบเทียบผลสํารวจ CSI 2008-2012


ค่าเฉลี่ย CSI ประจําปี 2010-2012 เป็นอันดับ 1 ของประเทศ


ค่าเฉลี่ย SSMI ประจําปี 2012 อันดับ 1 ของประเทศ


เปรียบเทียบยอดขายรวม (All Series)

จุดเด่นของโตโยต้าดีเยี่ยมอุบลราชธานี

 • มีโชว์รูมใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การดําเนินงานไม่ได้หวังธุรกิจอย่างเดียว ดูแลสังคม โดยมอบทุนการศึกษาให้องค์กรต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี
 • โชว์รูมเป็นงานสถาปัตยกรรมสมบูรณ์
 • มีมาตรฐานดีที่สุด
 • มีการออกแบบเอกลักษณ์ขององค์กร ทั้งในเรื่องคําขวัญ สี
 • ความสมบูรณ์แบบที่สัมผัสได้
 • สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
 • เน้นกลยุทธ์ สร้างความแตกต่างของการบริการการต้อนรับแบบมืออาชีพ
 • สร้างแรงบันดาลใจ
 • เน้น “ดีเยี่ยมในทุกๆ ด้านเหนือความคาดหวัง”
 • ทํางานเป็นทีม มีความก้าวหน้าในอาชีพ

เหตุผลที่ผู้ใช้บริการประทับใจของโตโยต้าดีเยี่ยมอุบลราชธานี

 • เน้นมาตรฐานมาเป็นอันดับ 1
 • ความทันสมัยของเทคโนโลยี
 • สถานที่สวยงาม ทันสมัย ประทับใจบริการ
 • บริการดีมาก
 • สถานที่สะดวก สบาย ทั้งช่องรับรถ ห้องบริการลูกค้า ห้องน้ําสะอาดทันสมัย
 • สถานที่ร่มรื่น เน้นเรื่อง Green

โครงการที่สําคัญของโตโยต้าดีเยี่ยมอุบลราชธานี

 • โครงการ Toyota Care ใส่ใจดูแลคุณ โดยการมีข้อมูลให้แก่ลูกค้า เช่น ข้อมูลมอบข้อเสนอที่เหมาะสมสําหรับท่าน, ข้อมูลก่อนการส่งมอบ, การดูแลหลังการขาย
 • โครงการ “ดีเยี่ยมแฟนพันธุ์แท้” โดยการมอบสิทธิพิเศษให้แก่ Broker ที่แนะนําให้คนอื่นมาซื้อรถยนต์จากโชว์รูม โดยมี Broker ประจําทุกหมู่บ้าน
 • โครงการเงินออมของพนักงาน พนักงานสามารถออกเงินกับริษัทโดยบริษัทจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี
 • โครงการ คุณคือ...ที่สุดของที่สุด ที่ชาวโตโยต้าดีเยี่ยมภูมิใจเป์นโครงการที่ยกย่องชมเชย บุคลากร เป์นสร้างขวัญและกําลังใจ
van escort uşak escort tokat escort tekirdağ escort nevşehir escort muğla escort mardin escort manisa escort malatya escort kütahya escort konya escort kocaeli escort kırşehir escort kırklareli escort kayseri escort kastamonu escort izmir escort escort bayan mersin escort ısparta escort hatay escort hakkari escort gümüşhane escort gaziantep escort